Количката е празна


За нас

Satya Namaste Shop е място, където ще намерите продукти за Вашето тяло, ум и душа. Това е адреса на холистични запомнящи се подаръци, които ни помагат да усетим чистата есенция на живота.

Състоянието на нашето същество е общо чувство на здраве и добра физическа форма, които са резултат от това колко балансирани се чувстваме на всички слоеве на нашето съществуване. Щастливи или тъжни, болни или здрави, ние сме или не сме в синхрон с нашата чиста природа.

Продуктите ни са подбрани, имайки предвид предизвикателната природа на нашия материален свят, със символика, вдъхновение и просто едни изчистени добри вибрации. Всеки един продукт е с високо качество, а много от тях са благословени и пречистени в храм или чрез свети същества. Като подарък, използвайки ги за дома или за себе си, те ще балансират непрекъснато Вашето тяло, ум и душа.

 

Satya Namaste Shop is a one stop shop for body, mind and soul. An address for holistic memorable gifts to help us feel the pure essence of life.

Our state of being is overall feeling of health and wellness which is a result of how balanced we feel on all layers of our existence. Happy or sad, sick or well,we are either in or out of alignment with our pure nature.

Our products are sourced keeping in mind the challenging nature of our material world with symbolism, inspiration, and just plain good vibes! For each model is of higher quality and many are blessed and purified in temple or through holy beings. Like a present or just using at home or for ourselves they will always balance our body, mind and soul.