За нас

За нас

Нашия магазин беше създаден, като естествено разширение на дейностите на основателя му, Сатя Стив, и в синхрон с неговата визия за развиването на духовната общност в града и страната.

Стараем се да предоставяме на нашите клиенти разнообразие от качествени продукти за тялото, ума и душата. Подбираме ги за вас, имайки предвид предизвикателната природа на нашия материален свят. Много от тях са благословени и пречистени в храм или чрез свети същества. Като подарък, използвайки ги за дома или за себе си, те ще внесат баланса, от който имате нужда във вашето ежедневие.

Наша цел е това специално за нас пространство да бъде свързвано с особена енергия и запомнящи се позитивни усещания. Заповядайте в нашето място, където ще почувствате чистата есенция на живота! 

 

Our store was created as a natural extension of its founder's activities, Satya Steve, and synchronised with his vision of development of the spiritual community in the town and the country.

We try to provide our customers variety of quality products for body, mind and soul. We select them for you keeping in mind the challenging nature of our material world. Many are blessed and purified in temples or through holy beings. Like a present, in use at home or for ourselves, they will bring the balance you need in your day to day life.

It is our aim this special for us space to be associated with a distinct energy and memorable positive sensations. Welcome to our unpretentious place where you will feel the pure essence of life!