Доставка

 

Доставка за страната се извършва до 3 работни дни, в периода от 9:00 до 18:00 часа. Разходите за доставка се калкулират автоматично при извършване на покупка през онлайн МАГАЗИНА, добавят се към стойността на продуктите и се включват в общата стойност на поръчката.

Внимание! При получаване на пратката, моля проверете стоката в присъствието на куриера.

КУПУВАЧЪТ има право да упражни правото си на отказ от поръчката в следните случаи:

1) при получаване на стоката и преглед в присъствието на куриера

- ако стоката/продуктът не съответства на заявения от него в поръчката

- ако стоката/продуктът е бил повреден при транспортирането

- ако е установено, че липсват стоки/продукти от поръчката

- по други причини

При упражняване правото на отказ, КУПУВАЧЪТ следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на МАГАЗИНА.

Ако сумата, която КУПУВАЧЪТ следва да заплати на куриера не съответства на дължимата, молим клиента да се свърже незабавно с нас за отстраняване на несъответствието.

При несъответствие на получените стоки с поръчаните, МАГАЗИНЪТ заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за КУПУВАЧА.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

В случай на липсващи или дефектни стоки, констатирани от КУПУВАЧА при получаване на поръчката, незабавно се свържете с наш представител на телефон 0889990542. МАГАЗИНЪТ се ангажира да предложи алтернативни продукти на същата стойност или да замени с нови, като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МАГАЗИНА. Ако КУПУВАЧЪТ откаже замяна на продуктите, МАГАЗИНЪТ възстановява съответната сума.

МАГАЗИНЪТ ще възстанови на КУПУВАЧА в пълен размер всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от satyanamasteshop.com), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която КУПУВАЧЪТ информира МАГАЗИНА за неговото решение за отказ от поръчката при рекламация. В случай, че КУПУВАЧЪТ вземе пратката на своя отговорност и не предяви своите претенции пред куриера, рекламацията се счита за неоснователна.

МАГАЗИНЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. КУПУВАЧЪТ следва да изпрати на МАГАЗИНА или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 7 дни след деня, в който КУПУВАЧЪТ е информирал МАГАЗИНА за отказа си от поръчката. Срокът се счита за спазен, ако КУПУВАЧЪТ изпрати обратно стоките на МАГАЗИНА преди изтичането на 7-дневния срок. Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка, в нейната цялост и пълна окомплектовка, с касова бележка/фактура и без увреждания.

МАГАЗИНЪТ извършва възстановяването на платените в горните случаи суми само по банкова сметка на КУПУВАЧА.