Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Този документ съдържа Общите условия, според които "С. С. Ентъртеймънт Сървисиз" ООД, ЕИК 204196954, седалище и адрес на управление гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик", бл.403, вх. 5, ет. 2, ап. 4, извършва продажба на стоки на клиентите си чрез онлайн магазин на адрес в интернет www.satyanamasteshop.com, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Използвайки онлайн магазина в горепосочения уеб сайт, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.satyanamasteshop.com, ще наричаме за краткост КУПУВАЧ.

При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в нея, или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, КУПУВАЧЪТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

КУПУВАЧЪТ се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхранения в лог-файловете на сървъра www.satyanamasteshop.com IP адрес на потребител, както и друга информация.

ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на КУПУВАЧИТЕ. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на МАГАЗИНА www.satyanamasteshop.com . КУПУВАЧЪТ има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

С приемането на настоящите Общи условия, КУПУВАЧЪТ е уведомен, че цялото съдържание на уеб сайта www.satyanamasteshop.com, като изображения, текст, мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всичко друго публикувано на него, са собственост на "С. С. Ентъртеймънт Сървисиз" ООД.

Продуктите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. "С. С. Ентъртеймънт Сървисиз" ООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на МАГАЗИНА. КУПУВАЧЪТ е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.

При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата.

Доставчик на стоките, поръчвани от МАГАЗИНА е "С. С. Ентъртеймънт Сървисиз" ООД, ЕИК 204196954, седалище и адрес на управление гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик", бл.403, вх. 5, ет. 2, ап. 4, телефон за връзка 0889990542, уеб сайт www.satyanamasteshop.com, e-mail: darina@satyanamasteshop.com.

При заявка на поръчка, КУПУВАЧЪТ влиза в договорни отношения за покупко-продажба на съответния продукт/стока със "С. С. Ентъртеймънт Сървисиз" ЕООД, които са регламентирани с настоящите Общи условия. Договорът за продажба от разстояние между "С. С. Ентъртеймънт Сървисиз" ЕООД и КУПУВАЧА се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на "С. С. Ентъртеймънт Сървисиз" ЕООД.

Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

МАГАЗИНЪТ не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние. 

Условията на доставка и изпълнение на поръчките са описани в раздел „Доставка”.

Няколко метода на разплащане са на разположение на КУПУВАЧА - наложен платеж (при доставка), чрез системата на epay или по банков път.

С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА, КУПУВАЧЪТ подава лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които предлага. Изпратената така информация се използва единствено за изпълнение на съответната поръчка и НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.

КУПУВАЧЪТ е длъжен да предостави пълни и верни данни за изпълнение на поръчката. При допуснати технически грешки от страна на КУПУВАЧА в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на КУПУВАЧА. В случай на заплатени от страна на КУПУВАЧА суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, МАГАЗИНЪТ се задължава да ги възстанови.

Заплащането на цената по договора се извършва посредством посочените на www.satyanamasteshop.com начини, като с извършването на плащане КУПУВАЧЪТ прави доброволно изявление, че е съгласен с Общите условия.

Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до наименованието на стоката. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.

Доставка за страната се извършва до 3 работни дни, в периода от 9:00 до 18:00 часа.

Внимание! При получаване на пратката, моля проверете стоката в присъствието на куриера.

КУПУВАЧЪТ има право да упражни правото си на отказ от поръчката в следните случаи:

1) при получаване на стоката и преглед в присъствието на куриера

- ако стоката/продуктът не съответства на заявения от него в поръчката

- ако стоката/продуктът е бил повреден при транспортирането

- ако е установено, че липсват стоки/продукти от поръчката

- по други причини

При упражняване правото на отказ, КУПУВАЧЪТ следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на МАГАЗИНА.

Ако сумата, която КУПУВАЧЪТ следва да заплати на куриера не съответства на дължимата, молим клиента да се свърже незабавно с нас за отстраняване на несъответствието.

При несъответствие на получените стоки с поръчаните, МАГАЗИНЪТ заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за КУПУВАЧА.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

В случай на липсващи или дефектни стоки, констатирани от КУПУВАЧА при получаване на поръчката, незабавно се свържете с наш представител на телефон 0889991640. МАГАЗИНЪТ се ангажира да предложи алтернативни продукти на същата стойност или да замени с нови, като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МАГАЗИНА. Ако КУПУВАЧЪТ откаже замяна на продуктите, МАГАЗИНЪТ възстановява съответната сума.

МАГАЗИНЪТ ще възстанови на КУПУВАЧА в пълен размер всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от satyanamasteshop.com), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която КУПУВАЧЪТ информира МАГАЗИНА за неговото решение за отказ от поръчката при рекламация. В случай, че КУПУВАЧЪТ вземе пратката на своя отговорност и не предяви своите претенции пред куриера, рекламацията се счита за неоснователна.

МАГАЗИНЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. КУПУВАЧЪТ следва да изпрати на МАГАЗИНА или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 7 дни след деня, в който КУПУВАЧЪТ е информирал МАГАЗИНА за отказа си от поръчката. Срокът се счита за спазен, ако КУПУВАЧЪТ изпрати обратно стоките на МАГАЗИНА преди изтичането на 7-дневния срок. Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка, в нейната цялост и пълна окомплектовка, с касова бележка/фактура и без увреждания.

МАГАЗИНЪТ извършва възстановяването на платените в горните случаи суми само по банкова сметка на КУПУВАЧА.

В случай, че възникне спор между страните по договора за покупка от разстояние и не може да се стигне до   удовлетворяващо страните споразумение, и съгласно Чл.181н., ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage