ЛОРД КРИШНА

ЛОРД КРИШНА СЕ СЧИТА ЗА ОСМИЯТ АВАТАР НА БОГ ВИШНУ. ЛИЧНОСТТА МУ СЕ ОПИСВА ПОДРОБНО В ЕПИЧНАТА МАХАБХАРАТА И ВЕДИТЕ. СПОРЕД ПОВЕЧЕТО ВЕДИЧЕСКИ ШКОЛИ, КРИШНА Е ИЗТОЧНИК НА ВСИЧКИ ДРУГИ ИНКАРНАЦИИ.

Подреди по