ЛОРД ВИШНУ

ЛОРД ВИШНУ Е ИНДУИСТКИ БОГ, ПАЗИТЕЛ НА ВСЕЛЕНАТА. ЗАЕДНО С БРАХМА И ШИВА, ТРИМАТА ПРЕДСТАВЛЯВАТ БОЖЕСТВЕНАТА ТРОИЦА ТРИМУРТИ.

Подреди по