САЙ БАБА

УЧЕНИЕТО НА ДУХОВНИЯ УЧИТЕЛ САЙ БАБА СЕ ФОКУСИРА ВЪРХУ ЛЮБОВ, ПРОШКА, БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ, ПОСВЕЩАВАНЕ ЖИВОТА НА СВОЯ ГУРУ И НА БОГ И НЕПРИВЪРЗВАНЕ КЪМ МАТЕРИАЛНИЯ СВЯТ

Подреди по