Време и изцеление

4 август 2020
Време и изцеление

Да се взираш в едно растение, проверявайки на всяка минута дали е вързало плод, е безполезно, защото очите ни не са способни да доловят тези микросекунди на растеж.
И все пак, поглеждайки едно и също растение веднъж на няколко дни или седмици, в един момент виждаме, че вече е вързало плод.
Сега, това не означава, че плодът се е появил преди няколко секунди: той е нараствал на атомно ниво още от първата минута.
По същия начин, ние не можем да забележим промените, случващи се вътре в нас всяка една секунда, но не забравяйте, че всъщност промяната се случва всяка микросекунда.

Например, когато срещнем някого след дълга раздяла, забелязваме промени в този човек.
Ако кажете на една майка, че синът  изглежда много висок, отначало тя няма да се съгласи с това; но отиде ли да му купува дрехи, ще осъзнае, че синът  е пораснал, нали?

Изцелението е бавен процес – и в мига, когато поискате помощ, процесът на изцелението започва.
Вашето намерение да бъдете изцелени, е първата стъпка, а след това Вселената ще сътвори обстоятелства, с които да ви се помогне да откриете остатъка от пътя.

Изцелението протича на несъзнателно ниво, така че опитите да го разгадаете със съзнателния си ум, остават безплодни.
Предайте се изцяло в ръцете на Създателя – а останалата част от магията ще последва сама.

Търпението и вярата са ключът: имайте търпение – да чакате, и вяра – да се уповавате, че промяната вече се случва.

Сега запомнете: ние нямаме избор при промените; промените са ни осигурени, докато сме живи. Така че, не се притеснявайте: времето ще свърши своята работа и ще изпълни своите задължения... съвсем навреме.

И какво следва?
Всяка сутрин, в течение на 21 дни, изпращайте към Вселената своето намерение да бъдете изцелени, вие или някой друг, и скоро непременно ще видите как пред очите ви се разгръщат чудеса.

Hari OM
Satya Namaste!

Автор: Сатя Стив

30 юни 2021 Пост и гладуване

Наскоро видях едно иначе игриво местно куче да си лежи тихо в ъгъла: спря да лае, не искаше да тича и т.н. Съседите се разтревожиха и се опитаха да го нахра- нят няколко пъти, но то само помирисва- ше храната и отвръщаше муцуна. Чудехме се какво става – и най-накрая го закарахме при ветеринар и открихме, че е болно.

прочети още

31 май 2021 Време и изцеление

Сега, това не означава, че плодът се е появил преди няколко секунди: той е на- раствал на атомно ниво още от първата минута. По същия начин, ние не можем да за- бележим промените, случващи се вътре в нас всяка една секунда, но не забравяйте, че всъщност промяната се случва всяка микросекунда.

прочети още

20 март 2021 Мецец на Чакрите 2021

Шесто издание на Месец на чакрите Варна

прочети още

8 ноември 2020 Онлайн курс по медитация Ниво 1

16, 19 и 23 ноември

прочети още

18 юни 2020 Онлайн курс по медитация Ниво 1

13-ти, 16-ти и 20-ти юли

прочети още

17 април 2020 Курс по медитация Ниво 1

22-ри, 24-ти и 26-ти април

прочети още

3 март 2019 Защо шатавари?

Вашето неделно четиво за "кралицата на билките"

прочети още

24 юни 2018 Satya Namaste Shop на Международния ден на йога

ФКЦ-Варна и Интер Експо Център в София повишиха вибрации

прочети още

15 ноември 2017 ЗАЩО 108?

прочети още

20 септември 2017 Есенно равноденствие – завръщане към баланса

Погрижете се за себе си

прочети още